Gümrük ve İhracatçılar Birliği Kaydı İçin Gerekli Evraklar Aşağıdadır.

1 - Vekaletname

2 - İmza Sirküleri

3 - Faaliyet Belgesi

4 - Ticaret Sicil Gazetesi

5 - Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı